16. studenoga 2015.

             grb

 REPUBLIKA HRVATSKA

      VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

     GRAD ŽUPANJA

     GRADSKO VIJEĆE

       KLASA: 021-05/15-01/05

        URBROJ:2212/01-01/02-15-16

         Županja, 5. studeni 2015. godine

 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 30. Statuta Grada Županja  („Službeni vjesnik“  Grada Županja br. 04/09 i 4/13) i članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni vjesnik“ Grada Županja br. 04/09 i 4/13) Odbor za izbor i imenovanja Gradskoga vijeća Grada Županje na sjednici održanoj 05. studenog 2015. godine , utvrdio je

 

 POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA ŽUPANJE

 1. Kandidat: LUKA ZOVAK

OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA

Zamjenik kandidata: DARKO MARIĆ

 

 1. Kandidatkinja: NIKOLINA ZOVKIĆ

         OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA

Zamjenica kandidatkinje: VEDRANA BENAKOVIĆ

 

 1. Kandidat: HRVOJE FILIPOVIĆ

         OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA

Zamjenik kandidata: LUKA VARNUS

 

 1. Kandidat: FILIP BAOTIĆ

TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA

Zamjenik kandidata: FILIP JOZIĆ

 

 1. Kandidat: DINKO BOROŠ

TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA

Zamjenik kandidata: KARLO EVIĆ

 

 1. Kandidat: PETAR BULJEVIĆ

GRADSKI ODBOR MLADEŽI HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE ŽUPANJA

Zamjenica kandidata: TENA ZOVAK

 

 1. Kandidatkinja: KATARINA MILIČEVIĆ

GRADSKI ODBOR MLADEŽI HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE ŽUPANJA

Zamjenik kandidatkinje: HRVOJE ŽIVKOVIĆ

 

 1. Kandidat: DENIS SOFTIĆ

          GRADSKI ODBOR MLADEŽI HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE ŽUPANJA

Zamjenik kandidata: TOMISLAV ŠIKLIĆ

 

 1. Kandidat: ŽELJKO KADIĆ

GRADSKI ODBOR MLADEŽI HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE ŽUPANJA

Zamjenik kandidata: MARKO ADŽAMIĆ

 

 1. Kandidat: ŽELJKO BABOGREDAC

GRADSKI ODBOR MLADEŽI HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE ŽUPANJA

Zamjenik kandidata: MARKO OSTROGONAC

 

 1. Kandidat: ANJA MARINAC ANĐIĆ

         GIMNAZIJA ŽUPANJA

Zamjenik kandidata: TINA JOSIĆ

 

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

Predsjednik:

Anto Juko

 

Pet zgrada u Županji ide u energetsku obnovu

hhhhh

ŽUPANJA – Oronule fasade i krovišta te dotrajala vanjska stolarija, problem je velikog broja zgrada u Županji. Glavni kamen spoticanja za sanaciju i povećanje energetske učinkovitosti jest nemogućnost zatvaranja financijske konstrukcije. Gradska tvrtka Stanobiro za održavanje i upravljanje stanovima i zgradama odlučila je problem pokušati riješiti putem Fonda za energetsku učinkovitost.