Menu Content/Inhalt
Naslovnica arrow Gradska uprava arrow Gradsko vijeće
Gradsko vijeće Ispis

Image

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i Grada Županje.

 RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

Gradsko vijeće broji 17 članova.

Vijećnici Gradskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne (područne ) samouprave („Narodne novine" br. 33/01, 10/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05, 44/06, 109/07).

Funkcija gradskog vijećnika je izborna i obnaša se počasno. Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Na izborima održanim 19. svibnja 2013. godine izabrano je Gradsko vijeće, a konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 11. lipnja 2013. godine na kojoj je izabran predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Županje je

GABRIJEL GALOVIĆ

koji predsjedava sjednicama predstavničkog tijela i zastupa ovo tijelo.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Županje je

   IVAN GRIGIĆ 

koji zamjenjuje predsjednika u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge poslove koje mu povjeri Gradsko vijeće i predsjednik.

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Županje su:

 1. Gabrijel Galović
 2. Damir Juzbašić 
 3. Nada Galović 
 4. Miroslava Mikić
 5. Anto Juko 
 6. Ivan Miličić 
 7. Nevenka Kovačević 
 8. Katarina Andrašić
 9. Željko Džoić, dr.vet.med. 
 10. Mladen Huber, dipl.oec. 
 11. Tomislav Ivanić, prof. 
 12. Sanja Raonić, prof. 
 13. Mijo Perkunić 
 14. Mladen Stažić 
 15. Darko Lorger, dipl.ing.ele. 
 16. Đuro Grigić, ing. 
 17. Ivan Grigić