Poduzetnička zona "Sječine"

INFO

 • Ukupna površina zone: 20,5 ha
 • Udaljenost od Auto ceste: 2 km
 • Udaljenost od Državne ceste D 55: 1 km
 • Udaljenost od željezničke pruge: 2 km
 • Udaljenost od graničnog prijelaza Županja – Orašje: 4 km
 • Udaljenost od graničnog prijelaza Bajakovo: 28 km 

SUSTAV POGODNOSTI ZA ULAGAČE

 • Izniman geo – prometni položaj Zone.
 • Iznimno povoljna cijena građevinskog zemljišta 20 /kn./m2 za proizvodne djelatnosti i 25 kn./m2 za uslužne djelatnosti.
 • Izgrađenost komunalne infrastrukture: plin, el.energija, voda, telefonska instalacija, asfaltna cesta (prilazni i centralni dio), 
 • javna rasvjeta (prilazni i dio centralnog dijela) 

PODUZETNICI U ZONI:

 • Arkada d.o.o. Sračinec, Varaždinska 205, okvirne površini od 13.550,62 za izgradnju poslovne jedinice za proizvodnju ekskluzivnih parketa.
 • Arlović d.o.o. Mala Cerna 7, Cerna okvirne površine od 13.895 m2, za izgradnju pogona za proizvodnju betonske galanterije.
 • T.O. Planika, Josipa Jurja Strossmayera 47, Županja, vlasnika Josip Lešić iz Županje, okvirne površine od 25.985 m2, za izgradnju pogona za proizvodnju betonske galanterije.
 • Stolarija Vincetić d.o.o. Županja, Kratka 3, Županja, okvirne površine od 5.000 m2, za izgradnju pogona za izradu drvene stolarije, otvaranja stovarišta građ. materijala te izložbenog salona proizvoda.
 • Zanatski obrt „Stil“, vl. Zdravko Domazet, Braće Radića 38, Županja, okvirne površine od 20000 m2, za izgradnju poslovnog objekta za proizvodnju betonske galanterije.
 • Elektro Čop d.o.o., Bana J. Šokčevića 2, Županja, okvirne površine od3150 m2, za izgradnju uredskog, skladišnog prostora i parkirališta – uslužna djelatnost, elektro radovi održavanje.
 • Tetroda d.o.o. F.Račkog 26, Županja, okvirne površine od 3150 m2, za izgradnju proizvodno skladišnog objekta – elektro radovi.
 • Šišarka d.o.o. J.J. Strossmayera b.b. Štitar, okvirne površine od 22.188 m2, za izgradnju proizvodnog pogona za preradu drveta.
 • Šišarka d.o.o. J.J. Strossmayera b.b. Štitar, okvirne površine od 19.580 m2, za izgradnju pogona za preradu drveta.
 • Čazmatrans Nova d.o.o. za prijevoz i usluge, Čazma, Milana Novačića 10, okvirne površine od 3025 m2za izgradnju gospodarskog objekta.
 • Hefest dom d.o.o. Brezovica, Golobreška 2 A, i to dijela k.č.br. 2235/3 označenog na  priloženoj ovjerenoj situaciji Poduzetničke zone „Sječine“, okvirne površini od 3269 m2 a koja točna površina će se utvrditi lokacijskom dozvolom, po cijeni od 20 kn/m2, za izgradnju proizvodnog pogona za izradu ukrasnih zavjesa,zaštitinih sjenila za prozorske okvire, izradu roletni, ukrasnih pvc panela i proizvodnju pvc stolarije.
 • Fasadekor, proizvodni obrt, vlasnik Vlado Milošić, Županja, Šećerana 65, okvirne površini od 3000 m2,za izgradnju pogona za proizvodnju dekoracije za fasade.