Financijska izvješća grada

 

Grad Županja, financijski izvještaj 2019 (4 Dokumenti)
Grad Županja, financijski izvještaj 2018 (7 Dokumenti)
Grad Županja, financijski izvještaj 2017 (1 Dokument)
Grad Županja, financijski izvještaj 2016 (4 Dokumenti)
Grad Županja, financijski izvještaj 2015 (6 Dokumenti)
Grad Županja, financijski izvještaj 2014 (2 Dokumenti)
Financijski izvještaj proračunskih korisnika (54 Dokumenti)