Javna nabava 2021

Naslov Preuzmi
X. IZMJENA PLANA NABAVE
 240.92 KB
 13-12-2021
  Preuzmi ( pdf )
IX. Izmjena plana nabave
 245.13 KB
 01-12-2021
  Preuzmi ( pdf )
VIII. izmjena plana nabave
 513.94 KB
 25-11-2021
  Preuzmi ( pdf )
VII. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2021
 254.55 KB
 30-09-2021
  Preuzmi ( pdf )
VI. Izmjene i dopune plana nabave za 2021
 282.98 KB
 26-08-2021
  Preuzmi ( pdf )
V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2021
 282.22 KB
 19-07-2021
  Preuzmi ( pdf )
IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2021
 440.97 KB
 06-07-2021
  Preuzmi ( pdf )
III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2021
 254.41 KB
 25-05-2021
  Preuzmi ( pdf )
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2021
 264.59 KB
 16-04-2021
  Preuzmi ( pdf )
I. Izmjene i dopune plana nabave za 2021
 685.99 KB
 29-03-2021
  Preuzmi ( pdf )
PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2021 GODINU
 1.44 MB
 25-01-2021
  Preuzmi ( pdf )
V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2021
 282.22 KB
 19-07-2021
  Preuzmi ( pdf )