Javni poziv za prijavu projekta udruga iz područja kulture za 2018. godinu

Naslov Preuzmi
Odluku o dodjeli sredstava za financiranje projekta udruga iz područja kulture za 2018.
 16 Preuzimanja
 471.08 KB
 31-07-2018
Preuzmi ( )
1. JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKTA UDRUGA IZ PODRUČJA KULTURE ZA 2018..pdf
 25 Preuzimanja
 930.13 KB
 08-05-2018
Preuzmi ( pdf )
2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE (A5) - kultura 2018..doc
 23 Preuzimanja
 191 KB
 08-05-2018
Preuzmi ( doc )
3. Obrazac opisa projekta (B1) - kultura 2018.doc
 21 Preuzimanja
 134 KB
 08-05-2018
Preuzmi ( doc )
4. Obrazac proračuna projekta (B2) - kultura 2018..doc
 17 Preuzimanja
 38 KB
 08-05-2018
Preuzmi ( doc )
5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (B3) - kultura 2018..docx
 12 Preuzimanja
 18.9 KB
 08-05-2018
Preuzmi ( docx )
6. Obrazac izjave o partnerstvu (B4) - kultura 2018..doc
 9 Preuzimanja
 35 KB
 08-05-2018
Preuzmi ( doc )
7. Obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju (B9) - kultura 2018..doc
 14 Preuzimanja
 40 KB
 08-05-2018
Preuzmi ( doc )
8. Ogledni obrazac ugovora o financiranju (B10) - kultura 2018..doc
 8 Preuzimanja
 169 KB
 08-05-2018
Preuzmi ( doc )
9. Zahtjev za isplatu sredstava (C4) - kultura 2018..doc
 17 Preuzimanja
 32 KB
 08-05-2018
Preuzmi ( doc )
10. Obrazac opisnog izvještaja projekta (C 2) - kultura 2018..doc
 13 Preuzimanja
 82.5 KB
 08-05-2018
Preuzmi ( doc )
11. Obrazac financijskog izvještaja projekta (C 3) - kultura 2018..doc
 12 Preuzimanja
 38.5 KB
 08-05-2018
Preuzmi ( doc )