Prostorni plan uređenja grada Županje

Naslov Opis Preuzmi
ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Županja
 120 Preuzimanja
 1.91 MB
 16-09-2019
Preuzmi ( pdf )
PROČIŠĆ. ODREDBE NAKON 4.IID PPUG
 415 Preuzimanja
 1.89 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
 429 Preuzimanja
 8.43 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
2a PROMET
 204 Preuzimanja
 8.05 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
2b POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
 121 Preuzimanja
 8.06 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
2c ELEKTROENERGETIKA
 138 Preuzimanja
 8.06 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
2d PROIZV.I CIJEVNI TR.NAFTE I PLINA
 118 Preuzimanja
 8.02 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
2e VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
 132 Preuzimanja
 8.15 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
3 UVJETI KORIŠTENJA
 192 Preuzimanja
 8.29 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
4a GP ŽUPANJA 1o ooo
 214 Preuzimanja
 3.37 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
4a1 GP ŽUPANJA 5 ooo.
 194 Preuzimanja
 1.31 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
4a2 GP ŽUPANJA 5 ooo
 178 Preuzimanja
 2.89 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
4a3 GP ŽUPANJA_5 ooo
 160 Preuzimanja
 1.04 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )