O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
JAVNI RADOVI - RADNIK/CA U ODRŽAVANJU