Gradu Županja odobren projekt „Implementacija webGIS programskih rješenja za vođenje baze prostornih podataka“

Gradu Županja odobrena su sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz projekt „Implementacija webGIS programskih rješenja za vođenje baze prostornih podataka“. Prijavom na Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „Pametnih gradova“, Fond je Gradu odobrio sufinanciranje 40 % (90.000,00 kn) projekta, od ukupne vrijednosti koja iznosi 225.000,00 kn.

U projekt implementacije GIS-a uključene su sljedeća rješenja i usluge:

 • Programsko rješenje za evidenciju i upravljanje javnom komunalnom infrastrukturom na području Grada Županje (nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, javne zelene površine)
 • Programsko rješenje za digitalno vođenje prostorno – planske dokumentacije, uz uslugu konverzije i unosa u GIS Prostrnog plana uređenja Grada Županje
 • Programsko rješenje za vizualizaciju objekata i obveznika komunalne naknade (u cilju ažuriranja podataka i aktivnog upravljanja prihodima Grada)
 • Programsko rješenje za digitalno vođenje i vizualizaciju evidencije poljoprivrednih zemljišta u cilju ažuriranja podataka i aktivnog upravljanja prihodima Grada i korištenjem prostora
 • Programsko rješenje za digitalnu evidenciju vlasništva katastarskih čestica na području Grada Županje uz uslugu prikupljanja i unosa podaka vlasništva čestica, u cilju optimizacije upravljanja gradskom imovinom i javnom infrastrukturom
 • Usluga izrade i isporuke georeferenciranih snimaka cesta u cilju prikupljanja baze podataka javne komunalne infrastrukture, provjere podatka komunalne naknade, smanjenja terenskih obilazaka prilikom prijava građana i sl.
 • Implementacija GIS preglednika za javni prikaz prostornih podataka na web stranici Grada Županja (web preglednik prostornih podataka za tvrtke, građane i potencijalne investitore).

Navedena rješenja čine jedinstvenu zaokruženu cjelinu u kreiranju suvremene digitalne evidencije gradske infrastrukture, projekata i prihoda uz prikaz istih na javnom pregledniku prostornih podataka.

Obrazloženje odabira područja projekta:

Uvođenjem integralnog geoinformacijskog sustava dokazano se ostvaruje inovativan i učinkovit pristup upravljanju jedinice lokalne samouprave te inovativna provedba redovnih aktivnosti JLS-a.Neizostavne prednosti webGIS sustava kao suvremenog IT rješenja za upravljanje prostornim podacima i poslovnim procesima su: jednostavnost pristupa (potrebna samo internetska veza), univerzalnost rješenja (moguće voditi sve vrste prostornih podataka), jednostavnost korištenja (korisnički orijentirano sučelje za djelatnike Grada i za građane na javnom portalu) te neograničeni broj korisnika sustava.

Implementacijom geo sustava očekuje se značajno unaprjeđenje u upravljanju imovinom grada i cjelokupnom infrastrukturom koja je u nadležnosti grada. Također, rješavaju se zakonske obveze ustroja baze podataka komunalne infrastrukture i dijeljenja prostornih podataka na geoportal nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

Ova prijava odnosi se na više područja definiranih ovim Javnim pozivom, pa tako, osim osnovno navedenog područja Upravljanje gradom ili općinom i uslugama, svakako možemo navesti i područja: Poboljšanje sigurnosti građana i imovine (uvođenje Geo sustava) i Obrazovanje i kvaliteta života građana.

Smatramo ovaj projekt opravdanim za prijavu jer se njegovom realizacijom izravno ili posredno ostvaruju svi osnovni ciljevi sufinanciranja po ovom javnom pozivu: kružno gospodarstvo, održivi razvoj, učinkovito građenje, održavanje i korištenje infrastrukture, formiranje učinkovite infrastrukture, primjena energetske učinkovitosti i poboljšanje kvalitete života građana.

Projekt je usklađen i donosi značajne pomake u realizaciji više prioriteta razvoja iz usvojene Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije:

 • Strateški cilj 1: Održivo gospodarstvo
  • Prioritet 1.2.: Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i tehnologiji
   • Primjena naprednih (KET) tehnologija i IKT tehnologije
  • Strateški cilj 2: Razvijeni ljudski potencijali i visoka kvaliteta života
   • Prioritet 2.4.: Upravljanje razvojem
    • Uspostava sustava strateškog planiranja
   • Strateški cilj 3: Moderna infrastruktura i zaštita okoliša
    • Prioritet 3.1.: Unapređenje gospodarske infrastrukture
     • Unapređenje komunalne infrastrukture
     • Razvoj IKT infrastrukture.