ŽUPANJI ODOBRENO 174 TISUĆE KUNA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Zavičajnom muzeju Stjepana Grubera odobrena su četiri programa vrijedna 70.500 kuna, a programi se odnose na fumigaciju drvenih i tekstilnih predmeta Muzeja u Županji, izložbu "140 godina igranja tenisa u Hrvatskoj", hladno oružje iz zbirke muzeja za katalog i konzervaciju etnološkog materijala iz fundusa.

Među odobrenim programima je i program KUD-a "Tomislav" Županjaza nabavu dijelova zavičajne nošnje i obuće, a odobreno im je 14.000 kuna. KUU ‘’Kristal-Sladorana’’ dodijeljeno je 12.000 kuna za otkup marama i tkanih pregača.

Razlog za zadovoljstvo ima i Gradska knjižnica Županja koja je za opremanje studijskog odjela dobila 10.000 kuna, uz dodatnih 60.000 kuna za nabavu knjižne i neknjižne građe. Za poticanje rada kazališnog amaterizma Gradskom amaterskom kazalištu Županja odobren je program vrijedan 7.500 kuna.