ANKETNI UPITNIK ZA KORISNIKE LAG NATJEČAJA

Lokalna akcijska grupa Šumanovci provodi istraživanje radi potrebe izrade nacrta izmjena Lokalne razvojne strategije 2014.-2020. Vaša mišljenja, stavovi i očekivanja su nam od velike važnosti za identifikaciju, pripremu i provedbu prioritetnih projekata u narednom razdoblju, te na temelju tih izmjena LAG će provoditi LAG natječaje za dodjelu sredstava na svome području u prijelaznom razdoblju 2021.-2022. godine.
Upitnik je u potpunosti anoniman, a rezultati će se koristiti isključivo u navedenu svrhu. Ispunjavanje upitnika traje otprilike 10 minuta.
Unaprijed zahvaljujemo na Vašem sudjelovanju u istraživanju.

ISPUNJAVANJE OBRAZCA