O B A V I J E S T

Grad Županja, temeljem Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata–putnika, sufinancira prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 100%, a studenta-putnika sa područja grada Županja koji se školuju na području Vukovarsko-srijemske županije, u iznosu od 33% mjesečne karte za školsku godinu 2021/22., kod prijevoznika: Čazmatrans Vukovar i Polet Vinkovci.

Obavještavaju se učenici srednjih škola te studenti - putnici s područja Županje da sufinancirane mjesečne karte mogu izvaditi kod prijevoznika Čazmatrans Vukovar i Polet Vinkovci uz predočenje Potvrde o upisu u školsku godinu 2021/22. i jedne slike“

U Županji, 08. rujna 2021. godine.

GRAD ŽUPANJA