ZAPOČELO OBRAZOVANJE/OSPOSOBLJAVANJE PRIPADNICA CILJANE SKUPINE U SKLOPU PROJEKTA „PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA GRAD ŽUPANJA 2“

Dana 25.5.2021.godine je započelo obrazovanje/osposobljavanje pripadnica ciljane skupine u sklopu projekta. Obrazovanje provodi Učilište Modus, ustanova za obrazovanje odraslih.  Program se odnosi na učenje njemačkog jezika (A1 stupanj) za 12 pripadnica ciljane skupine. Trajanje programa obrazovanja je 140 sati teorijske nastave. Završetkom predmetnog programa izdaje se Javna isprava o znanju stranog jezika koja je verificirana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sa stečenim znanjem, žene će biti konkurentnije na tržištu rada te će lakše pronaći posao.

 

 

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Grada Županje.

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda