JAVNI POZIV

Vukovarsko-srijemska županija donijela Odluku o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu. Sredstva za provedbu ovih mjera osigurana su u proračunu Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu.

Pravo na potporu imat će poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udio u temeljnom kapitalu.

Javni poziv objavljen je na internet stranici Vukovarsko-srijemske županije - http://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-i-unapredenje-poslovanja-gospodarskih-subjekata-n-1 i biti će otvoren do 31.10.2021. godine, odnosno do utroška sredstava.

Gradu Županja odobren projekt „Implementacija webGIS programskih rješenja za vođenje baze prostornih podataka“

Gradu Županja odobrena su sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz projekt „Implementacija webGIS programskih rješenja za vođenje baze prostornih podataka“. Prijavom na Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „Pametnih gradova“, Fond je Gradu odobrio sufinanciranje 40 % (90.000,00 kn) projekta, od ukupne vrijednosti koja iznosi 225.000,00 kn.