POMOĆ I POTPORA STARIJIM I NEMOĆNIMA U VRIJEME KORONE

Grad Županja provodi projekt „Program zapošljavanja žena Grad Županja 2“. U okviru projekta je zaposleno 58 žena koje svakodnevnim radom i trudom brinu o oko 440 krajnjih korisnika. Vrijednost projekta je 5.100.091,00 kunu. Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti Ljudski potencijali 2014.-2020.